MACIEJ POPŁAWSKI

Psychoterapeuta i psycholog 

Psychoterapia indywidualna oraz psychoterapia par​
Psychoterapeuta i psycholog Maciej Popławsk

Witam na mojej stronie.                                                                                                          Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii par. Pracuję z osobami zmagającymi się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, bezsennością, zaburzeniami odżywiania się, objawami psychosomatycznymi, traumą, żałobą, trudnościami w relacjach z ludźmi, w pracy oraz zainteresowanymi rozwojem osobistym. Wspieram pary w rozwiązywaniu konfliktów, pogłębianiu komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami, budowaniu więzi, rozumieniu własnych potrzeb oraz ich wyrażaniu.

Jestem absolwentem psychologii (UKSW) i socjologii (UW). Ukończyłem całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (podejście psychodynamiczne i systemowe), I fazę szkolenia z psychologii zorientowanej na proces oraz szkolenie z terapii opartej na mentalizacji organizowane przez Anna Freud Centre.  

W swojej praktyce integruję podejście systemowe, psychodynamiczne oraz egzystencjalne.  Inspirację stanowi również dla mnie praca z procesem, metoda stworzona przez analityka jungowskiego Arnolda Mindella.

Psychoterapią zajmuję się od 2006 roku. Na początku pracowałem w Centrum Rodziny i Praw Dziecka, a następnie przez kilka lat w Poradni Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odbyłem staż kliniczny w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego. Prywatną praktykę terapeutyczną prowadzę od 2008 roku. 

Piszę doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, Polskiej Federacji Psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Zapraszam do kontaktu: Warszawa Mokotów tel. 504 728 458