MACIEJ POPŁAWSKI

Jestem absolwentem psychologii i socjologii, doktorem nauk społecznych.  Ukończyłem  całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także szkolenie podstawowe i zaawansowane z terapii opartej na mentalizacji certyfikowane przez Anna Freud Center w Londynie. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (ECP) oraz dyplomowanym trenerem Israel Community Stress Prevention Center. Posiadam uprawnienia nauczyciela i psychoterapeuty pracy z procesem (PTPP, IAPOP). Jestem superwizorem PTPP w trakcie szkolenia. Prywatną praktykę terapeutyczną prowadzę od 2008 roku. 

W swojej pracy odwołuję się do osiągnięć szkół psychoterapii systemowej, psychodynamicznej oraz egzystencjalnej. Inspiruje mnie również myśl jungowska i postjungowska. (C.Jung, J. Hillman, A. Mindell). Korzystam również z wielowymiarowego modelu budowania odporności psychicznej BASIC Ph autorstwa prof. Mooli Lahada.

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Pracuję z osobami zmagającymi się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, bezsennością, zaburzeniami odżywiania się, objawami psychosomatycznymi, traumą, żałobą, trudnościami w relacjach z ludźmi, w pracy oraz zainteresowanymi rozwojem osobistym. Wspieram pary w rozwiązywaniu konfliktów, pogłębianiu komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami, budowaniu więzi, rozumieniu własnych potrzeb oraz ich wyrażaniu. 

Pracuję jako adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie obroniłem pracę doktorską pt. Psychoterapia i Nowoczesność. Perspektywa Socjologiczna". 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Zapraszam również do odwiedzenia strony Forum Głębokiej Demokracji, poświęconej facylitacji, rozwiązywaniu konflików oraz coachingowi.