MACIEJ POPŁAWSKI


Psychoterapeuta i psycholog Maciej Popławski

Jestem absolwentem psychologii (UKSW) i socjologii (UW) oraz całościowego szkolenia psychoterapeutycznego rekomendendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłem I i II fazę szkolenia z psychologii zorientowanej na proces i posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii w tym podejściu. Uczestniczę także w szkoleniu z terapii opartej na mentalizacji  certyfikowanym przez Anna Freud Centre w Londynie. (ukończony stopień podstawowy oraz zaawansowany).  Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (ECP).

W swojej pracy odwołuję się przede wszystkim do osiągnięć szkół psychoterapii systemowej, psychodynamicznej oraz egzystencjalnej.  Inspiruje mnie również myśl jungowska i postjungowska (C. Jung, J. Hillman, A. Mindell).

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Pracuję z osobami zmagającymi się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, bezsennością, zaburzeniami odżywiania się, objawami psychosomatycznymi, traumą, żałobą, trudnościami w relacjach z ludźmi, w pracy oraz zainteresowanymi rozwojem osobistym. Wspieram pary w rozwiązywaniu konfliktów, pogłębianiu komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami, budowaniu więzi, rozumieniu własnych potrzeb oraz ich wyrażaniu.

Psychoterapią zajmuję się od 2006 roku. Na początku pracowałem w Centrum Rodziny i Praw Dziecka, a następnie przez kilka lat w Poradni Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odbyłem staż kliniczny w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego. Prywatną praktykę terapeutyczną prowadzę od 2008 roku. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, Polskiej Federacji Psychoterapii.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.