MACIEJ POPŁAWSKI


Psychoterapeuta i psycholog Maciej Popławski

Jestem absolwentem psychologii (UKSW) i socjologii (UW) oraz całościowego szkolenia psychoterapeutycznego rekomendendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłem I fazę szkolenia z psychologii zorientowanej na proces i posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii w tym podejściu. Uczestniczę także w szkoleniu z terapii opartej na mentalizacji  certyfikowanym przez Anna Freud Centre w Londynie. (ukończony stopień podstawowy oraz zaawansowany).  Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (ECP).

W swojej pracy odwołuję się przede wszystkim do osiągnięć szkół psychoterapii systemowej, psychodynamicznej oraz egzystencjalnej.  Inspiruje mnie również myśl jungowska i postjungowska (C. Jung, J. Hillman, A. Mindell).

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Pracuję z osobami zmagającymi się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, bezsennością, zaburzeniami odżywiania się, objawami psychosomatycznymi, traumą, żałobą, trudnościami w relacjach z ludźmi, w pracy oraz zainteresowanymi rozwojem osobistym. Wspieram pary w rozwiązywaniu konfliktów, pogłębianiu komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami, budowaniu więzi, rozumieniu własnych potrzeb oraz ich wyrażaniu.

Psychoterapią zajmuję się od 2006 roku. Na początku pracowałem w Centrum Rodziny i Praw Dziecka, a następnie przez kilka lat w Poradni Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odbyłem staż kliniczny w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego. Prywatną praktykę terapeutyczną prowadzę od 2008 roku. 

Piszę doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, Polskiej Federacji Psychoterapii.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy współpracuję na co dzień z lekarzem psychiatrą dr Joanną Wilkowską - Chmielewską.  

Zapraszam do kontaktu: Psychoterapeuta w Warszawie, Psychoterapia Warszawa - Śródmieście tel. 504 728 458