MACIEJ POPŁAWSKI

Psychoterapeuta i psycholog

Psychoterapia indywidualna i dla par

Witam na mojej stronie.                                                                                                          Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz terapii par. Pracuję z osobami zmagającymi się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, bezsennością, zaburzeniami odżywiania się, objawami psychosomatycznymi, traumą, żałobą, trudnościami w relacjach z ludźmi, w pracy oraz zainteresowanymi rozwojem osobistym. Wspieram pary w rozwiązywaniu konfliktów, pogłębianiu komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami, budowaniu więzi, rozumieniu własnych potrzeb oraz ich wyrażaniu.

Jestem absolwentem psychologii (UKSW) i socjologii (UW). Ukończyłem całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (podejście psychodynamiczne i systemowe), I fazę szkolenia z psychologii zorientowanej na proces oraz szkolenie z terapii opartej na mentalizacji organizowane przez Anna Freud Centre.  W swojej praktyce integruję podejście systemowe, psychodynamiczne i egzystencjalne. W myśleniu o człowieku inspirują mnie  koncepcje  jungowskie i postjungowskie (C. Jung, J. Hillman, A. Mindell).

Psychoterapią zajmuję się od 2006 roku. Na początku pracowałem w Centrum Rodziny i Praw Dziecka, a następnie przez kilka lat w Poradni Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odbyłem staż kliniczny w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego. Prywatną praktykę terapeutyczną prowadzę od 2008 roku. 

Piszę doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, Polskiej Federacji Psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

 

 

 

Metoda

Różne szkoły, które powstały na przestrzeni ostatnich stu lat wypracowały pewne specyficzne metody pracy, jak również koncepcje dotyczące psychicznego rozwoju człowieka i jego zaburzeń. Psychoterapia jest też dziedziną, w której osoba terapeuty jest bezpośrednio zaangażowana w proces leczenia drugiej osoby. Od tego kim on jest będzie więc zależało jaka to będzie psychoterapia. 

Nie chciałbym w tym miejscu omawiać wszystkich tych podejść, i różnic, a raczej krótko przedstawić co w nich wydaje mi się najważniejsze i co najbardziej inspiruje mnie w mojej pracy. W swojej praktyce najbardziej odwołuję się do osiągnięć i założeń psychoterapii systemowej, psychoterapii psychodynamicznej oraz  terapii egzystencjalnej. Istotną inspiracją w myśleniu o człowieku stanowią dla mnie koncepcje jungowskie i postjungowskie. (C. Jung, J. Hillman, A. Mindell)

PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA

Każda osoba wzrasta w kontekście społecznym: społeczeństwie i rodzinie. Otrzymujemy tam bardzo wiele przekazów dotyczących życia (jak należy żyć i co jest w nim ważne), relacji (jak się tworzy relacje),  płci (co to znaczy być kobietą i mężczyzną), świata (czy jest dobry czy zły), bycia rodzicem, ciała i wyglądu, pieniędzy i.t.d W rodzinach istnieją również mity, tematy tabu, traumy, o których rozmawia się bezustannie lub nie rozmawia się wcale. Terapia systemowa zakłada, że historia naszej rodziny i społecznego otoczenia na nas oddziaływuje. Czasem bardzo długo i głęboko. Niektóre wzorce i przekazy mogą być wspierające i inspirujące, czasem jednak potrafią nas bardzo ograniczać lub sprawiać cierpienie. Stąd ich odkrywanie i rozumienie ma sens dla naszego aktualnego życia.

Założenia terapii systemowej są bardzo przydatne w rozwiązywaniu problemów jednostek oraz  pary. Jednostkom pozwalają zauważyć w jaki sposób ich indywidualny problem związany jest z jej otoczeniem i systemem, w którym żyje.  Wszystkie grupy, w tym rodziny często mają tendencję do prywatyzowania problemów, to znaczy obarczania jednostek problemem, który dotyczy tak naprawdę całej grupy. W terapii systemowej objawy są rozumiane w kontekście całego systemu, a nie jako indywdualny problem osoby. Podobnie w terapii par takie rozumienie pozwala wyjść poza "szukanie winnego" czy zastanawianie się "kto zaczął" lub "kto jest zły", a raczej szukanie  w jaki sposób problem powstaje między ludźmi.

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Istotnym wkładem terapii psychodynamicznej jest zwrócenie się ku wnętrzu człowieka  oraz badanie i odkrywanie w jaki sposób działa jego psychika. Jednym z takich odkryć jest to, że psychika człowieka w sposób naturalny potrafi się chronić przed traumatycznymi lub trudnymi do udźwignięcia wydarzeniami. Jeśli na przykład przeżywałem coś trudnego z ważna dla mnie osobą, a odczuwanie do niej negatywnych emocji mogłoby zagrażać naszej relacji, emocja ta może zostać wycofana, albo nawet zamieniona w inną. W sytuacji kiedy jestem zależny od tej osoby, taki mechanizm pozwala mi przetrwać. I może mi nawet długo służyć. Niesie to jednak pewne konsekwencje. Mogę na przykład w przyszłości wchodzić w destrukcyjne dla siebie relacje (bo nie będę czuł emocji strachu lub złości, emocji które alarmują, że spotyka mnie coś niebezpiecznego lub, które pozwalają wydostać się z sytuacji)  mieć objawy psychosomatyczne (ponieważ ta wycofana emocja nie znika), przeżywać lęki i.t.p  Psychoterapia psychodynamiczna pozwala więc odkrywać  jak zaczarowujemy świat i odczarowywać go w taki sposób, aby pełniej doświadczać siebie. 

Psychoterapia psychodynamiczna, podobnie jak terapia systemowa zwraca szczególną uwagę na relacje i budowanie więzi. Jakie doświadczenia więzi mieliśmy w życiu? Czy bezpieczne, ufne, w których mogliśmy swobodnie rozmawiać i istnieć czy nieuważne, nieufne, które sprawiały, że "kawałkowaliśmy siebie", jak na powyższym przykładzie. 

PSYCHOTERAPIA EGZYSTENCJALNA

Psychoterapeuci egzystencjalni słusznie zwrócili uwagę, na ograniczone, redukcjonistyczne podejście w psychologii i psychoterapii. Mimo, że psychoterapia ma swojej nazwie "psyche" co oznacza "duszę" to w pewnym momencie psychologia i terapia zaczęła koncentrować się na impulsach, popędach, zachowaniach, myślach. Chcąc stać się jak najbardziej naukowa straciła z oczu osobę i zaczeła traktować człowieka jak maszynę. Terapia egzystencjalna stara się ten trend odwrócić. Człowiek poszukuje sensu i staje się człowiekiem dzięki temu, że zwraca się ku czemuś innemu niż on sam. Przekracza siebie, potrafi przewartościować życie, nadać mu sens, dokonać w nim wyboru. To nadaje mu godność, przywraca wartość, daje poczucie sprawczości. Każdy człowiek jest wyjątkową, niepowtarzalną i wolną osobą, wymaga więc  indywidualnego podejścia.

Celem terapii egzystencjalnej jest pomoc osobie w odkrywaniu sensu i znaczenia w życiu oraz w przeżywaniu swoich relacji w sposób podmiotowy i osobowy. Od terapeuty wymaga zaś postawy autentycznej, spójnej, zaciekawionej,  nieoceniającej, otwartej. 

CZŁOWIEK JEST WAŻNIEJSZY NIŻ METODA

Aby oddać swoje ogólne podejście do psychoterapii oraz nastawienie do osoby, która zgłasza się do mnie po pomoc posłużę się myślą Carla Junga: "Często pytają mnie o moją metodę psychoterapeutyczna czy analityczną. Nie mogę odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Terapia jest każdym przypadku inna. To też gdy jakiś lekarz powiada mi, ży ściśle trzyma się takiej czy innej metody, wątpię w skuteczność terapii. Tak dużo mówi się w literaturze oporze pacjenta, że wygląda to wręcz tak, jakby usiłowano pacjentowi coś narzucić, podczas gdy to, co uzdrawiające powinno przecież w naturalny sposób urosnąć w nim. Psychoterapia i analiza jest tak różna, jak różni są poszczególni ludzie. Każdego pacjenta traktuje możliwie indywidualnie, ponieważ rozwiązanie problemu ma zawsze indywidualny charakter. [...] Oczywiście lekarz powinien znać to tak zwane metody. Musi się jednak strzec, by nie obrać z góry ustalonej, utwierdzonej rutyną drogi. Założenia teoretyczne wolno stosować tylko z najwyższą rozwagą. Dzisiaj uznawane są za obowiązujące te, jutro mogą obowiązywać zupełnie inne. W moich analizach nie odgrywają one żadnej roli. Świadomie nie jestem systematyczny. Dla mnie każdy człowiek potrzebuje indywidualnego zrozumienia. Każdy pacjent wymaga innego języka." (C.G.Jung ‘Wspomnienia, sny, myśli’.)

 

 

Cennik

psychoterapia indywidualna 50 min 120 zł
psychoterapia par   90 min 180 zł
psychoterapia grupowa 2 h (jedno spotkanie) 80 zł
warsztaty rozwoju osobistego czas trwania i cena w w zależności od tematu

 

Kontakt

Możesz skontaktować się ze mną telefonicznie, wysyłając wiadomość lub poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy 

tel. 504 728 458
e-mail: kontakt@psychoterapia-warszawa.org.pl
Adres: ul Madalińskiego 67b lok. 35 Warszawa - Mokotów