MACIEJ POPŁAWSKI

 

Witam na mojej stronie.                                                                                                           Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz terapii par. Pracuję z osobami zmagającymi się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, bezsennością, zaburzeniami odżywiania się, objawami psychosomatycznymi, traumą, żałobą, trudnościami w relacjach z ludźmi, w pracy oraz zainteresowanymi rozwojem osobistym. Wspieram pary w rozwiązywaniu konfliktów, pogłębianiu komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami, budowaniu więzi, rozumieniu własnych potrzeb oraz ich wyrażaniu.

Jestem absolwentem psychologii (UKSW) i socjologii (UW), doktorantem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Ukończyłem całościowe szkolenie terapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (podejście psychodynamiczne i systemowe), szkolenie z terapii opartej na mentalizacji organizowane przez Anna Freud Centre w Londynie oraz I fazę szkolenia z psychologii zorientowanej na proces.  W swojej praktyce integruję podejście systemowe, psychodynamiczne i egzystencjalne.

Psychoterapią zajmuję się od 2006 roku. Na początku pracowałem w Centrum Rodziny i Praw Dziecka, a następnie przez kilka lat w Poradni Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prywatną praktykę terapeutyczną prowadzę od 2008 roku. Pracuję w Ośrodku Terapii i Edukacji Psychologicznej OTEP  oraz Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii Psychomedica.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, Polskiej Federacji Psychoterapii.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

 

 

Filozofia i metody pracy

Różne szkoły, które powstały na przestrzeni ostatnich stu lat wypracowały pewne specyficzne metody pracy, jak również koncepcje dotyczące psychicznego rozwoju człowieka i jego zaburzeń. Psychoterapia jest też dziedziną, w której osoba terapeuty jest bezpośrednio zaangażowana w proces leczenia drugiej osoby. Od tego kim on jest będzie więc zależało jaka to będzie psychoterapia. 

Nie chciałbym w tym miejscu omawiać wszystkich tych podejść, różnic i meandrów, a raczej krótko przedstawić to co w moim rozumieniu terapii wydaje mi się najstotniejsze.

Każda osoba wzrasta w jakimś kontekście społecznym: społeczeństwie, rodzinie. Otrzymuje tam pewne przekazy dotyczące samej siebie oraz doświadcza relacji z innymi, w oparciu o które buduje swoje poczucie tożsamości, czy poczucie własnej wartości. Do pewnego stopnia kształtuje to ją jako osobę i decyduje w jaki sposób będzie radziła sobie z samym sobą, innymi ludźmi, byciem w świecie. Nie oznacza to jednak, że jest ona w pełni zdeterminowana przez te doświadczenia. Każdy człowiek pozostaje osobą niepowtarzalną, wyjątkową i wolną, wzrastającą przez całe życie. 

Psychoterapia pozwala przyjrzeć się i zrozumieć dotychczasową historię osoby i pomóc jej w odnalezieniu takiego sposobu bycia, który będzie zgodny z jej możliwościami, oraz predyspozycjami. Wiąże się to między innymi z przekraczaniem tych przekazów czy przekonań, które uniemożliwiają doświadczanie siebie i swojego życia w pełniejszy i bogatszy sposób. W wielu sytuacjach istotne będzie również dostrzeżenie własnych trudności w odniesieniu do społecznych i kulturowych przemian i procesów.

Dzieje się to poprzez rozmowę, dialog i relację z terapeutą. Psychoterapeuta wnosi często nowy punkt widzenia do opowiadanej historii oraz nową postawę wobec osoby, która ją opowiada. Nie udziela jednak rad. Poza odniesieniem do przeszłości, historii osoby oraz społecznego kontekstu może nawiązywać i zachęcać również do skupienia się na obszarze ”tu i teraz” czyli tym co dzieje się z osobą w kontakcie z psychoterapeutą. Pozwala to na lepsze rozumienie i poznanie siebie oraz zweryfikowanie dotychczasowych przekonań na swój temat. Dzieje się to w sposób bezpieczny, nieoceniający oraz dostosowany do możliwości.

Cennik

psychoterapia indywidualna 50 min 120 zł
psychoterapia par   90 min 180 zł
psychoterapia grupowa 2 h (jedno spotkanie) 80 zł
warsztaty rozwoju osobistego czas trwania i cena w w zależności od tematu

 

Kontakt

Możesz skontaktować się ze mną telefonicznie, wysyłając wiadomość lub poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy 

tel. 504 728 458
e-mail: kontakt@psychoterapia-warszawa.org.pl
Ośrodek Terapii i Edukacji Psychologicznej OTEP
ul Madalińskiego 67b lok. 35 Warszawa - Mokotów


Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii Psychomedica
ul. Nabielaka 6 lok. 2